Zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni - przepisy

Zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni - przepisy

 

“Na podstawie obowiązujących przepisów oraz opinii Instytutu Medycyny Pracy stoimy na

stanowisku, że przeprowadza się jeden rodzaj badania z trzech możliwych: wstępne, okresowe lub kontrolne” - mówi dr Tomasz Kotarak z Lecznic Citomed

 

Jeśli niezdolność pracownika do pracy, potwierdzona zwolnieniem lekarskim trwa powyżej 30 dni wymagane jest badanie kontrolne.

Ważność badania wstępnego lub okresowego wykonanego przed chorobą została przerwana przez tę chorobę.

 

Co się stanie jeśli pracownik nie wykona badania?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

 

“Z całą pewnością nie wykonuje się w takim przypadku dwóch rodzajów badań – kontrolnego i okresowego jednocześnie. Takie podejście do sprawy, choć można je spotkać w niektórych publikacjach, jest w naszej opinii nieprawidłowe i niezgodne z obowiązującymi przepisami.”
- podkreśla dr Kotarak

 

Na czym polega badanie?

Badanie kontrolne ma na celu ocenę zdolności do pracy pracownika, biorącą pod uwagę

przyczynę długotrwałego zwolnienia. Zakres badań w trakcie takiego badania kontrolnego zależy od decyzji lekarza, który musi wziąć pod uwagę zagrożenia występujące na stanowisku pracy oraz okres jaki upłynął od ostatniego badania okresowego (lub wstępnego).

 

Kiedy należy je wykonać?

Termin badania kontrolnego może wypaść w krótszym, dłuższym lub takim samym okresie czasu od poprzedniego badania wstępnego lub okresowego pracownika.

Nie ma znaczenia termin badania wyznaczony w poprzednim badaniu

profilaktycznym. Lekarz przeprowadzający badanie kontrolne określa zakres badań w zależności od choroby, która spowodowała długotrwałą niezdolność do pracy, jak również bierze pod uwagę odstęp od poprzedniego badania profilaktycznego. To do oceny lekarza należy czy wykonać jedynie badania związane z przebyta chorobą, czy też zakres badań powinien uwzględniać badania dodatkowe i specjalistyczne wskazane we wskazówkach metodycznych przy badaniach okresowych (wynikających ze skierowania), czy też poprzestać na badaniach przeprowadzonych na poprzednim badaniu wstępnym lub okresowym – wtedy termin kolejnego badania okresowego pozostanie taki

sam.

 

Gdzie można wykonać badanie? Medycyna Pracy Toruń

W Toruniu badanie można wykonać między innymi w poradni Medycyny Pracy Lecznic Citomed, ul. M. Skłodowskiej -Curie 73.
Podstawy prawne - medycyna pracy:

  1. Kodeks Pracy

Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności

do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto

kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na

dotychczasowym stanowisku.

  1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w

Kodeksie pracy

pracodawcę.

  1. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;

 

powrót do listy zadaj pytanie