Uprawnienia do kierowania pojazdem – potrzebne są badania?

medycyna pracy citomed
Jeśli w zakresie obowiązków pracownika jest poruszanie się pojazdem służbowym musi uzyskać on odpowiednie uprawnienia wydawane na podstawie orzeczenia lekarza medycyny pracy. Badania kierowców tak jak wszystkie inne są przeprowadzane na podstawie informacji zawartych w skierowywaniu od pracodawcy. A jaki jest zakres tych badań?

Zakres badań pozwalający na uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem nie jest uregulowany w przepisach prawa. Badania kierowców wykonuje się na zlecenie pracodawcy i na podstawie informacji od niego lekarz medycyny pracy ustala ich zakres.

Oprócz podstawowego badania profilaktycznego lekarz może zlecić wykonanie także badań dodatkowych i niezbędnych konsultacji specjalistycznych. Dla wystawienia uprawnień przez lekarza bez znaczenia jak fakt, do kogo należy pojazd, który będzie prowadzony przez pracownika, ani w jakim zakresie będzie go wykorzystywał. Jednakże jeśli istnieją ku temu przesłanki, pracownik może zostać objęty pełnym zakresem badań przewidzianych dla stanowiska kierowcy pojazdu służbowego kat. B.

 

powrót do listy zadaj pytanie