Kiedy badania sanitarno-epidemiologicznych są konieczne?

Choć nie ma obowiązującego przepisu dotyczącego badań sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby powinni przejść szereg badań wykluczających te ryzyko. W jakich przypadkach badania sanitarno-epidemiologiczne powinny być obowiązkowe? I przed czym mogą uchronić?

Szczególnie ryzyko zakażenia innych osób istnieje w przypadku prac na stanowiskach związanych z:

- wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nie opakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych

- przygotowaniem i wydawaniem posiłków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

- kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych

- ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby

Badania mają służyć wykryciu u pracownika potencjalnego zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych typów A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella oraz Shigella. Dodatkowo badanie lekarskie ma wykryć podejrzenia na nosicielstwo prątków gruźlicy oraz innych czynników chorobotwórczych, które wywołują stany chorobowe i wykluczają tym sam pracę na określonym stanowisku.


Po wykonaniu badań pracownik powinien zgłosić się do Poradni Medycyny Pracy, w której wyniki zostaną poddane szczegółowej analizie, a lekarz będzie mógł wydać orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wyniki dokumentowane są w karcie badań oraz „Książeczce do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

powrót do listy zadaj pytanie