Czy niepełnosprawni mogą pracować w nadgodzinach?

medycyna pracy citomed
Przepisy prawa jasno określają liczbę godzin pracy, której nie może przekraczać osoba niepełnosprawna. Jest to 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo. A w przypadku osób o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu. Ale co w przypadku, jeśli osobą niepełnosprawna jest gotowa na pracę ponad ustawowo określoną liczbę godzin?

Od każdej reguły istnieją odstępstwa...

I tak, zakazu przekraczania przepisowej liczby godzin pracy dla niepełnosprawnych nie stosuje się w przypadku osób zatrudnionych przy pilnowaniu, bezpośrednio chroniących lub monitorujących mienie, a także na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej, po wyrażeniu na to zgody przez lekarza.

Jak taki wniosek powinien wyglądać?

Przede wszystkim należy wystąpić do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia zezwalającego  na pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych. Pracodawca nie może odmówić wydania skierowania na takie badania, a nawet musi pokryć jego koszt. Skierowanie od pracodawcy musi zawierać stanowisko oraz czynniki narażenia, które są istotne dla wyrażenia lub nie zgody na niestosowaniem skróconej normy czasu pracy. Wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza medycyny pracy pracownik musi dołączyć swoją pisemną zgodę na pracę ponad przepisową liczbę godzin. Wniosek nie ma określonego wzoru, istotą jest by zawierał komplet powyższych dokumentów.

powrót do listy zadaj pytanie