7 rzeczy, które warto wiedzieć o badaniach wysokościowych

 

Badania wysokościowe to nazwa dla badań medycyny pracy uprawniających do pracy na wysokościach. Oto kilka ważnych rzeczy, które powinieneś o nich wiedzieć:

  1. Według obowiązującej ustawy pracą na wysokościach jest praca wykonywana co najmniej 1 m nad poziomem powierzchni.
  2. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia stosuje się podział na pracę na wysokości do 3 m i powyżej 3 m.
  3. Do pracy na wysokościach nie zalicza się pracy na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron pełnymi lub oszklonymi szybami, ani gdy powierzchnia wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące przed upadkiem.
  4. Badaniami, jakie należy wykonać przy pracy na wysokościach są: badanie lekarskie ogólne oraz badania neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne/ otolaryngologiczne z oceną błędnika.
  5. Przeciwwskazaniami do zatrudnienia na wysokościach są wady wzroku wymagające stałego noszenia okularów i szkieł korekcyjnych. W przypadkach wad wzroku wskazaną opcją jest noszenie soczewek kontaktowych, które jednak często nie sprawdzają się w miejscach pracy, które narażają na kurz i pylenie.
  6. Badania wysokościowe należy wykonywać co 2-3 lata, a w przypadku osób po 50. roku życia, co rok.
  7. Skierowanie na badania wysokościowe musi zawierać wyraźną informację pracy na jakiej wysokości (poniżej czy powyżej 3 m) dotyczyć ma badanie.
powrót do listy zadaj pytanie