3 rzeczy, które musisz wiedzieć o badaniach profilaktycznych

Z badaniami profilaktycznymi ma do czynienia każdy przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu, a także okresowo w zależności od zajmowanego stanowiska. Badania profilaktyczne mają ocenić zdolność do pracy, a także ustalić czy wykonywana praca nie ma szkodliwego wpływu na nasze zdrowie.

1. Badania profilaktyczne zleca pracodawca.

Samo badanie, a także jego zakres zlecany jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Wykonywane są one podczas wizyty w Poradni Medycyny Pracy. W wystawionym skierowaniu pracodawca określa szkodliwe czynniki, a także uciążliwości występujące na danym stanowisku pracy. Precyzuje również zakres wykonywanych na stanowisku czynności (np. obsługa pojazdów, korzystanie z monitora ekranowego, praca na wysokości), które mają pomóc lekarzowi w zleceniu odpowiednich badań.

2. Zakres badań dodatkowych i specjalistycznych określa lekarz.

Na podstawie informacji ze skierowania od pracodawcy lekarz orzecznik ustala niezbędne badania. Po ich przeprowadzeniu lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o zdolności (lub niezdolności) do pracy, które musi być przekazane pracodawcy. Na orzeczeniu wskazany zostaje także termin kolejnego badania.

3. Częstotliwość badań okresowych uzależniona jest od zajmowanego stanowiska

Badania należy wykonywać:

Częstotliwość badań okresowych w dużej mierze zależna jest także od stanu zdrowia pracownika. Okres ten może więc zostać skrócony. Maksymalne terminy są natomiast określone w przepisach prawnych tj. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

powrót do listy zadaj pytanie