10 rzeczy, które warto wiedzieć o orzeczeniu o niepełnosprawności

 

Orzeczenie o niepełnosprawności jest prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności, który pozwala osobom chorym na korzystanie z uprawnień i ulg.  Poznaj ogólne zasady, o których warto wiedzieć w kwestii orzekania o niepełnosprawności.

  1. Orzekaniem o niepełnosprawności zajmują się głównie powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i tam należy się zgłosić w celu uzyskania orzeczenia.
  2. Informacje o zasadach postępowania całego procesu można uzyskać w punkcie informacyjnym funkcjonującym przy zespole ds. orzecznictwa, ośrodkach pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.
  3. By móc wystąpić o orzeczenie należy skompletować dokumentację: wypełnić pobrany wniosek i uzyskać właściwe zaświadczenia lekarskie.
  4. Procedury orzecznictwa w różnych powiatach mogą się między sobą różnić.
  5. Należy pamiętać by zachować także dla siebie kopię składanej dokumentacji.
  6. Obowiązkowym elementem procedury orzekającej o niepełnosprawności jest stawienie się na wezwanie komisji w wyznaczonym terminie na badanie i posiedzenie zespołu orzekającego. W wyjątkowych sytuacjach orzeczenie może odbyć się bez stawienia się osoby zainteresowanej.
  7. Podstawą do orzeczenia jest ocena przez przewodniczącego komisji stanu zdrowia niepełnosprawnego.
  8. Po ukończeniu 16 roku życia w orzeczeniu ustala się także o stopniu niepełnosprawności. Przed 16 rokiem życia niepełnosprawność orzeka się bez określenia jej stopnia.
  9. Orzeczenie może być wydane z oceną stopnia niepełnosprawności określonego jako znaczny, umiarkowany lub lekki. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia można wystąpić o ponowne orzeczenie.
  10. Niepełnosprawnym po wydaniu orzeczenia przyznawana jest legitymacja, upoważniająca do uprawnień dla osób niepełnosprawnych.
powrót do listy zadaj pytanie